ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Αποκτώντας την πρόσβαση και με τη χρήση του ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης που αναφέρονται στο παρόν. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Η INSYSS μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στα παραπάνω ανά πάσα στιγμή και η τροποποίηση αυτή θα ισχύει κατά την ανάρτηση στον ιστότοπο. Η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους Χρήσης θα υποδηλώνει τη συμφωνία σας με αυτούς τους τροποποιημένους όρους.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ενδέχεται να έχουν αναρτημένες πρόσθετες οδηγίες κανόνων ή όρους. Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και των κανόνων, οδηγιών ή όρων που δημοσιεύονται για μια συγκεκριμένη περιοχή του ιστότοπου, ο τελευταίος θα διέπει τη χρήση αυτού του τμήματος του ιστότοπου από εσάς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του λογισμικού, του κειμένου, των γραφικών, των εικόνων, του βίντεο, του ήχου και άλλου υλικού (συλλογικά αναφερόμενο ως" Content"), είναι αποκλειστική ιδιοκτησία και ιδιοκτησία της INSYSS ή/και άλλων εξουσιοδοτημένων τρίτων παρόχων. Το περιεχόμενο μπορεί να ανήκει στην INSYSS ή μπορεί να παρέχεται μέσω συμφωνίας που έχει η INSYSS με άλλους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παρόχων, ή άλλους χρήστες του ιστότοπου. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών και των ξένων και δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα και άλλους νόμους. Δεν έχετε δικαιώματα στο περιεχόμενο ή στο περιεχόμενο και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο εκτός εάν προβλέπεται ειδικά στους παρόντες Όρους Χρήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να αντιγράψετε και να εκτυπώσετε το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείτε ή διαγράφετε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλη ιδιοκτησιακή ειδοποίηση που εμφανίζεται στο περιεχόμενο. Καμία άλλη χρήση δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της INSYSS ή του κατόχου του περιεχομένου. Εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, η άδειά σας για πρόσβαση ή/και χρήση του περιεχομένου και του ιστότοπου τερματίζεται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ο ιστότοπος μπορεί τώρα ή στο μέλλον να επιτρέψει την υποβολή περιεχομένου προς την κατεύθυνση των χρηστών του ιστότοπου ("User Content") και τη φιλοξενία, κοινή χρήση ή/και δημοσίευση τέτοιου περιεχομένου χρήστη. Κατανοείτε ότι ανεξάρτητα από το αν δημοσιεύεται τέτοιο περιεχόμενο χρήστη ή όχι, η INSYSS δεν εγγυάται καμία εμπιστευτικότητα σε σχέση με τυχόν υποβολές που υποβάλλετε. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο χρήστη που υποβάλλετε και τις συνέπειες της δημοσίευσης ή δημοσίευσης αυτού του περιεχομένου χρήστη. Η INSYSS διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν το Περιεχόμενο Χρήστη είναι κατάλληλο και συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους Χρήσης για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και παραβιάσεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και άλλες παραβιάσεις, όπως, ενδεικτικά, άσεμνο ή δυσφημιστικό υλικό, παραβίαση δικαιωμάτων απορρήτου, δόλια, άσεμνος, παράνομος, ή άλλως απαράδεκτο. Η INSYSS μπορεί να καταργήσει το εν λόγω Περιεχόμενο Χρήστη ή/και να τερματίσει την πρόσβασή σας για τη μεταφόρτωση τέτοιου υλικού κατά παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ("εξωτερικοί ιστότοποι"). Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά ως ευκολία σε εσάς και όχι ως έγκριση από την INSYSS των πληροφοριών σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Οι πληροφορίες σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους αναπτύσσονται και παρέχονται από άλλους. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εξωτερικό διαχειριστή ιστότοπου εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τέτοιους συνδέσμους ή πληροφορίες που βρίσκονται σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Η INSYSS αποποιείται κάθε ευθύνη ή ευθύνη σχετικά με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους.<

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η INSYSS προσπαθεί να κάνει τις πληροφορίες προσιτές σε όλους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν βοηθητική τεχνολογία ενδέχεται να δυσκολεύονται να διαβάσουν κάποιο περιεχόμενο. Εάν έχετε κάποια αναπηρία που σας προκαλεί προβλήματα κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Οι ακόλουθες δραστηριότητες απαγορεύονται ρητά: (α) να συλλέγει κανείς ονόματα χρηστών και/ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άλλους χρήστες με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων επικοινωνιών, (β) οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας, η οποία στην INSYSS είναι αποκλειστική της κρίση, να υποβαθμίζει την αξιοπιστία, την ταχύτητα, ή λειτουργία της Ιστοσελίδας ή για οποιοδήποτε υποκείμενο υλικό ή λογισμικό αυτών, (γ), να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε τμήματα της Ιστοσελίδας, (δ) να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε robot, spider, ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα που να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, (ε) η λήψη, χρήση ή εξαγωγή του ιστότοπου ή του περιεχομένου που παρέχεται στον ιστότοπο, κατά παράβαση οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών και (στ) οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου που είναι παράνομη ή κατά παράβαση αυτών των Όρων Χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση οποιωνδήποτε προστατευμένων με κωδικό περιοχών του ιστότοπου περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας, τα στοιχεία λογαριασμού ή την πρόσβαση στον ιστότοπο. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών του λογαριασμού σας και είστε υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή τους λογαριασμούς σας ή ως αποτέλεσμα της πρόσβασής σας στον ιστότοπο. Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε αμέσως την INSYSS για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λογαριασμών σας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Κάνοντας χρήση του ιστοτόπου συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να κρατήσετε την INSYSS και άλλους τρίτους παρόχους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ενεργειών ή απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων νομικών και λογιστικών τελών, που προκύπτουν ή προκύπτουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή τη μεταφόρτωση, την πρόσβαση ή τη χρήση ή την κακή χρήση του περιεχομένου, του περιεχομένου χρήστη ή του ιστότοπου. Η INSYSS θα σας ειδοποιήσει για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, αγωγή ή διαδικασία και μπορεί να σας βοηθήσει, με δικά σας έξοδα, στην υπεράσπιση οποιασδήποτε τέτοιας αξίωσης, αγωγής ή διαδικασίας. Η INSYSS διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος υπόκειται σε αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα ενότητα. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με τυχόν εύλογα αιτήματα που βοηθούν την υπεράσπισή μας σε τέτοιο θέμα.