ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Yπηρεσίες σχεδιασμού,ανάπτυξης και συμβουλευτικής Συστημάτων τεχνολογιών της πληροφορίας με παροχή συμβουλών για θέματα ανάπτυξης τεχνολογίας, υλικού  (HW), λογισμικού  (SW) και δικτύων. Η εταιρία καλύπτoντας ταυτόχρονα ολόκληρο το φάσμα ανάπτυξης συστημάτων διαθέτει εμπειρία στην πλειοψηφία των τύπων συστημάτων:

• Παραδοσιακά Συστήματα
• Πολύπλοκα Συστήματα (System-of-Systems)
• Κυβερνο-Φυσικά Συστήματα (Cyber-Physical)
• Συστήματα Αισθητήρων και Αυτόνομα Συστήματα

Οι υπηρεσίες αφορούν την ανάλυση, ανάπτυξη ή ενοποίηση σε έργα παραδοσιακών ή πολύπλοκων συστημάτων και δικτύων στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες με γνώμονα την βέλτιστη λειτουργία την προσαρμοστικότητα, την επεκτασιμότητα, τη διαχείριση τη μείωση της πολυπλοκότητας, το safety και το security.

Με μεθοδολογίες πάντα ευθυγραμισμένη με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη παρέχονται υπηρεσίες τέτοιες ώστε το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και αποδοτικό ακόμη και μεταξύ ετερογενών συστημάτων με γνώμονα την αυτονομία και την δυνατότητα αδιάληπτης λειτουργίας τους.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική, τις επιστήμες των υπολογιστών και των πληροφοριών με εξειδίκευση σε κρίσιμα, πολύπλοκα συστήματα (System-of-Systems) και κυβερνο-φυσικά (Cyber-Physical) έργων που χρηματοδοτούνται είτε από ιδιωτικούςείτε από κρατικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας. Η εταιρία διαθέτει εμπειρία και εξειδικεύεται σε:

 • Αεροναυτικά/Αεροδιαστημικά Συστήματα
 • Κρίσιμα Συστήματα και Εφαρμογές
 • Μοντελοποιήσεις και Προσομοιώσεις
 • Πρωτότυπα Λογισμικού και Υλικού
 • Αισθητήρες και Ρομποτική

Οι υπηρεσίες αφορoύν την έρευνα και ανάπτυξη σε πολλαπλούς τεχνολογικούς τομείς παρέχοντας μελετητική, συμβουλευτική, τεχνολογική και διαχειριστική υποστήριξη έργων, σχεδιασμού συστημάτων και προΐόντων τεχνολογίας, ανάπτυξης πρωτοτύπων, υλικών και λογισμικού, εφαρμογή εξειδικευμένων μεθοδολογιών και ανάπτυξης, σχεδιασμού εξειδικευμένων κατασκευών, εξελιγμένης μοντελοποίησης και προσομοίωσης.

Η εταιρία παρακολουθώντας τις εξελίξεις της καινοτομίας και της τεχνολoγίας παρέχει προς τους πελάτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μελέτης και ανάπτυξης ερευνητικών έργων προωθώντας την ερευνητική συνέχεια και επιστημονικές συνέργειες και συνεργασίες τόσο μέσα από τον τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη βιομηχανία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

Οι υπηρεσίες αφορουν την Ασφάλεια συστημάτων, λογισμικού και υλικού για παραδοσιακές αλλά και κρίσιμες εφαρμογές ζωτικής σημασίας (Safety) ή ασφάλειας από κακόβουλες ενέργειες (Security). Η εταιρία καλύπτει όλο το φάσμα της ασφάλειας συστημάτων και εξειδικεύεται σε:

• Ανάλυση και Αξιολόγηση Ασφαλείας
• Πολιτικές Ασφάλειας και Εταιρική Διακυβέρνηση
• Διαχείρηση Ασφάλειας και Σχεδιασμός
• Κυβερνο-φυσική Ασφάλεια

Παρέχονται υπηρεσίες, μελέτης, σχεδιασμού, αξιολόγησης και διαχείρησης ασφάλειας συστημάτων και δικτύων διασφαλίζοντας οτι τα μέτρα ασφάλειας λειτουργούν σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες ελέγχου καιτα ανάλογα πρότυπα διατηρώντας τα απαράιτητα επίπεδα ασφαλείας και αξιοπιστίας των συστημάτων.

Οι μεθοδολογίες μας στοχεύουν στην εξάλειψη της αβαιβαιότητας σχετικά με τις καταστάσεις ασφαλείας των συστημάτων και τους κινδύνους που προκύπτουν από την δυναμική τους λειτουργία ενισχύοντας την εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότα, ανθεκτικότητα, εξαρτησιμότητα και τον βαθμό επιβιωσιμότητας τους.

Σε εξειδεικευμένες εφαρμογές παρέχεται μελέτη πιστοποίησης λογισμικού και υλικού και ανάλυση επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης επιπέδων ασφάλειας  (Security-Impact-on-Safety) όπως και προσαρμοσμένες κατα απαίτηση υπηρεσίες μελέτης και ανάπτυξης ασφάλειας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων και παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για κρίσιμα συστήματα και υποδομές.